Referensbilder

Bilder från projekt där vi varit delaktiga


Projekt på Lassalyckan i Ulricehamn med belysning i handledare

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationracke2.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationracke.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationracke3.jpg

Utomhusprojekt i Upplands Väsby

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby2-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby7-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby6.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby3.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvasby5-rotated.jpeg

Belysning installerad i Gårdsten, Göteborg

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationgardsten-scaled.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationgardsten2-scaled.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationgardsten3-scaled.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationgardsten5-scaled.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationgardsten4-scaled.jpg

Belysning på Rival i Stockholm

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationrival.jpg

Belysning i kök, dimbar och smartphone-styrning med Casambi

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationkok2-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationkok-rotated.jpeg

Belysningsprojekt på vattentorn i Länghem

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvattentorn-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvattentorn2-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvattentorn3-rotated.jpeg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationvattentorn4.jpeg

Belysning av altan

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationaltan.jpg

Belysning av cykelgarage

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationcykel.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationcykel2.jpg

Belysning av balkongräcke

//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationbalkong2.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationbalkong3.jpg
//www.frinab.se/content/uploads/2022/09/frinabinstallationbalkong2.jpg