Kapa kabel och leveranstid  i vår nya maskinhall

Kapa kabel och leveranstid i vår nya maskinhall

Det finns det mycket att tjäna på att ta hem delar av produktionen. Både snabbare leveranstider och kortare serier samt ökad kontroll på både kvalitet och leverans. Dessutom ger de kortare transportavstånden minskad miljöpåverkan. En viktig fråga för många företag som vill välja mer hållbara produktionsmetoder och att producera lokalt.