Frinabs policy

Kvalitet och Miljö

Kvalitet

För att leva upp till våra kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Frinabs miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår miljöpåverkan. Vi uppfyller även lagkrav såsom ex. Miljöbalken kap 2, Avfallsförordningen och Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi söker ständigt efter alternativa produkter för att förbättra vår produktion och minska miljöpåverkan.