98NE3032-LED-strip-128Wm-2700K

98NE3032-LED-strip-128Wm-2700K