98NE2057-LED-strip-164Wm-3000K

98NE2057-LED-strip-164Wm-3000K